Drame

KOMPJUTOR

Drama

TEMA: uvođenje kompjutorske tehnologije, otuđenje, virtualna
stvarnost
BROJ LIKOVA: 3 (2 muška, 1 ženski)
BROJ ČINOVA: 11 scena
MJESTO ZBIVANJA: mala firma, virtualna stvarnost
VRIJEME ZBIVANJA: sadašnje
GODINA NASTANKA DJELA: 1996.


KRATAK SADRŽAJ:
Mala firma uvodi kompjutorsku tehnologiju. Voditeljica firme - staromodna žena puna fobija i predviđanja o smaku svijeta - mrzi kompjutore, ali ih želi iskoristiti za rast vlastite moći. Njezin namještenik Vinnie obožavatelj je kompjutorskih igara, virtualne stvarnosti i surfanja Internetom. Kompjutorski diler, gospodin Computing, diže na kompjutorima velik novac. Na kraju, kompjutor izmiče ljudskoj kontroli, preuzima vlast i prebacuje likove u virtualnu stvarnost - oni se transformiraju u dijelove kompjutorskog programa.