Drame

MAČJA GLAVA

Drama

TEMA: brak, muško-ženski odnosi, TV sapunice
BROJ LIKOVA: 2 (1 muški, 1 ženski)
BROJ ČINOVA: 18 scena
MJESTO ZBIVANJA: prostor braka, prostor TV sapunica
VRIJEME ZBIVANJA: sadašnje
GODINA NASTANKA DJELA: 1995.


KRATAK SADRŽAJ:
U stanu počinje nešto zaudarati. Muž i žena tragaju za izvorom smrada, oboje sumnjajući da je onaj drugi krivac za smrad.
Žive stereotipnim životom - ručak, krevet, TV. Hrane se TV sapunicama. Smrad postaje nepodnošljiv te zbog toga žena
počinje terorizirati muža. On se na kraju pobuni i njihove se uloge zamjenjuju. Muž prisili ženu na ponižavajuće "igranje" likova iz
TV sapunice. Izvor smrada izbija na vidjelo... policiju zovu prekasno.