Druge aktivnosti

Međunarodna dramska kolonija "Od teksta do predstave"

Međunarodna dramska kolonija "Od teksta do predstave",
Hrvatski centar ITI UNESCO, Motovun, 2001.

Tanja Radović: "Gušterica" – koncertna izvedba

REDATELJICA: Morana Foretić
GLUME: Stela Prišlin, Ivica Pucar