Predstave

TIME SHARING 3.0

Bosansko narodno pozorište Zenica
"TIME SHARING 3.0" Tanja Radović

Premijera 2001.

REŽIJA: Morana Foretić
DRAMATURGIJA: Jasenka Bohaček
GLUME: Faketa Salihbegović-Avdagić, Miroljub Mijatović, Anđela Ilić, Snežana Marković, Kristijan Krezić, Lana Zablocki
SCENOGRAFIJA: Mensur Begičević
KOSTIMOGRAFIJA: Morana Foretić
DIZAJN SVJETLA: Mirnes Kamenčić
GLAZBA: Igor Kasapović

Predstava je izabrana za 11. Marulove dane (Split, 2001.)
i 37. Borštnikovo srečanje (Maribor, 2002.)